Cihlový obklad na zateplenou fasádu – Originální řešení vaší zateplené fasády

Zde si můžete vybrat cihlové obklady pro váš dům.

Plánujete zateplit svoji fasádu? Chtěli byste něco jiného než standardní bílou nebo probarvenou omítku?

Nabízíme Vám originální řešení pro Vaši fasádu. Použijte na ni cihlové pálené obkladové pásky.

Dodají Vašemu domu jedinečný vzhled. Můžete je aplikovat jak z hlediska estetického, tak i praktického jen na části domu příp. na celý dům. Pásky jsou bezúdržbové a vydrží Vám dlouhá desetiletí. Nepotřebují žádnou povrchovou úpravu.

Cihelné pásky jsou také samozřejmě mrazuvzdorné, stálobarevné a mají vysokou pevnost.

Vyzkoušejte také náš vizualizační program, kde si na ca 20 objektech můžete vyzkoušet všechny nabízené obkladové pásky výrobce Feldhaus Klinker.

Zboží Vám dodáme kamkoliv po ČR. Zajistíme Vám i skládání autem s hydraulickým čelem.

Kontaktujte nás, rádi Vám zdarma zpracujeme cenovou nabídku, poradíme, příp. dodáme vybrané vzorky.

Níže návod, jak připravit zateplenou fasádu pod cihelný obklad vč. stručného návodu, jak pásky nalepit a vyspárovat. Níže také druhy zateplovacích systémů.

R 684 sintra nolani ocasaR 685 NF14,NF 11,WDF sintra ardor nelino

R 686 NF 14, NF 11 sintra ardor calinoR 687 NF14 sintra terracotta linguro

Příznivé účinky zateplené budovy

 • Zvýšíte tepelnou ochranu budovy.
 • Snížíte spotřebu energie na vytápění.
 • Umožníte si tím provozovat úspornější otopné systémy.

Nejběžnější tepelná izolace pro zateplovací systém fasády

 • Desky z fasádního polsystyrenu EPS-F.
 • Desky z pojených minerálních vláken MW-F nebo MW-FL /lamelové/ – pro cihlový obklad musí být minerální vata s kolmým vláknem, kvůli svojí pevnosti a tuhosti v tahu / aby bránily působení smykových sil vzhledem k relativně těžkému povrchu z obkladových pásků/.
 • Desky z extrudovaného /vytlačovaného/ polystyrenu XPS-F.
 • Optimální tloušťka izolace – 80 až 120 mm.
 • S nárůstem cen energií a pro nízkoenergetické domy se tl. pohybuje v rozmezí ca 100- 160 mm.

LIPEA - extrudovaný polystyren pro zateplení fasády/ zateplení budov/ www.lipea.czLIPEA - fasádní minerální vata pro zateplenou fasádu/ zateplení budov/ www.lipea.cz

Výhody a nevýhody zateplovacího systému s extrudovaným polystyrenem

 • Oproti standardním deskám z fasádního polystyrenu je extrudovaný XPS hutnější, to je jeho výhodou.
 • Má lepší mechanické vlastnosti.
 • Prakticky nenasákavá.
 • Znatelně nižší tepelná vodivost.
 • Nevýhodou je vyšší cena.

Výhody a nevýhody zateplovacího systému s minerální vatou

 • Tepelně-izolační vlastnosti jsou blízké polystyrenovým izolacím.
 • Pro zateplení staveb s vyšším požárně technickými nároky.
 • Lepší akustické vlastnosti.
 • Nevhodné do vlhkého prostředí / při přepravě, skladování a při samotném použití na stavbě jsou zpravidla chráněny dočasnou hydrofobizací/.

Jak připevníte zateplovací systém k podkladu

Vnější kontaktní zatepl.systém je na stavební konstrukci vystaven různému zatížení

Možnosti/ druhy připevnění zatepl.systému

 • Lepením.
 • Lepením a hmoždinkami.
 • Kotvícími lištami s bodovým lepením.
 • Kotvícími lištami s bodovým lepením a hmoždinkami.
 • Způsoby připevnění jsou dány stavem podkladu.
 • Druh připevnění určuje projektová dokumentace na základě statického posouzení a návrhu.
 • Připevnění je ovlivněno zvoleným druhem zateplovacího systému.

ZDE SI VYBERTE CIHLOVÝ OBKLAD PRO VÁŠ DŮM.

LIPEA - fasáda z cihlových obkladových pásků/ typ R 764 NF vascu argo rotado spec.šarže/ cihlový obklad klinker/ pálené pásky/ www.lipea.czLIPEA - cihlový obklad na zateplenou fasádu/ www.lipea.cz

Jak připevníte zateplovací sytém pod cihelný obklad

 • Nejdříve musíte dostatečně pevně připevnit/přilepit izolační desky
 • Poté po celém povrchu do další vrstvy lepidla zapracujte skelnou tkaninu – nejlepší je pancéřová, jednovrstvá.
 • Takto zapracovaná skelná tkanina se přikotví do nosného zdiva hmoždinkami s kovovým hrotem v požadované délce podle tloušťky izolace.
 • Počet hmoždinek na 1 m2 je zpravidla 8 – 10 ks v určitém rozmístění podle projektové dokumentace nebo statického posouzení.
 • Po tomto kotvení plochy ji znovu vyrovnejte lepidlem do požadované rovinnosti – cca + – 2 cm na 2 bm lati tak, aby na takto připravený povrch mohly být již lepeny obkladové pásky
 • Tento stručný popis přípravy KZS pod obkladové pásky pochopitelně nenahrazuje příslušnou projektovou dokumentaci a návody výrobců jednotlivých komponentů – lepidel, hmoždinek, skelné tkaniny a izolačních desek a slouží tedy jen jako základní instrukce pro provádění KZS.

LIPEA - skladba systému/ zateplení fasády/ minerální vata/ www.lipea.czLIPEA - zateplení budovy s polystyrenem/ přizdívka z lícových cihel/ odvětrávaná fasáda z lícových cihel/ zateplení fasády/ www.lipea.cz

Jak nalepit a spárovat cihlové pásky na připravený podklad ze zateplovacího kontaktního systému

Pro lepení a spárování pásků se používají předepsané materiály, dále se musí zajistit čistá záměsová voda z vodovodního řadu a také čisté nářadí. Vlastní pásky je třeba také udržovat v čistotě a v suchém prostředí.

Na vytuhlou, případně penetrovanou stěrku naneste flexibilní lepidlo např. typ quick-mix RKS zubovým nerezovým hladítkem /zub 10-12mm/ ve vrstvě 4-6 mm, do nějž budete klást cihelné pásky obvykle se spárou 8-12 mm. Taktéž na cihlový pásek aplikujte lepidlo ve vrstvě ca 2 mm. Při lepení pásků nesmíte nechat v prostoru mezi pásky a podkladem žádnou dutinu ani mezeru. Po ca sedmi dnech od nalepení pásků spárujte spáry spárovací hmotou pro lícové zdivo a pásky např. typem quick-mix FM v požadovaném odstínu dle aktuálního vzorníku barev.

LIPEA - flexibilní lepidlo pro lepení i stěrku pro zateplovací systémy/ zateplení budov/ lepidlo pod klinkery/ www.lipea.czLIPEA - spárovací hmota pro cihelné pásky, hrubozrnná, výběr z různých odstínů/ www.lipea.cz

Lepení a spárování cihlových pásků

Vše další ohledně postupu je shodné ze standardizovanými postupy pro zateplovací systémy a lepení pásků. Lepení i spárování obkladových pásků provádějte za stejných klimatických podmínek a pouze při teplotách mezi +5°C až +25 °C.

Před započetím lepení pásků nejdříve rozměřte plochu takovým způsobem, aby byla dodržena správná skladba pásků se spodní a vrchní hranou oken a dveří i celého objektu. Stejně tak je nutné rozměřit kladení pásků podélně, pro plynulé dokončení např. u rohů budov opatřených rohovými pásky.

Požární a bezpečnostní normy

Požární bezpečnost zateplovaných novostaveb – stanoví se v podstatě novelizovanou normou ČSN 73 0810 – Z 1. Způsob zateplení z hlediska této normy se udává podle výšky budov

Budovy do výšky 12 m – zde se způsob zateplení touto normou nijak neupravuje, tedy buď polystyren nebo minerální vlna.

U staveb od 12 do 30m se do 12 m musí provést při izolaci z PS protipožární pruhy z MV nad okny, od 12 do 30 m pouze izolace z MV. U staveb na 30 m výšky musí být veškerá izolace z MV.

Obecně platí, že nejjednodušší a nejbezpečnější je provést veškerou izolaci z MV.

U stávajících budov při zateplování můžete požít EPS s požárními pruhy z MV až do výšky 22,5 m, dále pak pouze z MV.

Tato norma však obsáhlejší a podrobnější a prováděcí řešení musí obsahovat PD /projektovou dokumentaci/. Zde uvedené některé způsoby zateplení slouží pouze jako základní informace o existenci této normy.

LIPEA - Objekt Sacre Coeur III, Praha/ cihlový obklad R 691 sintra perla/ klinker/ pálené cihlové pásky/ www.lipea.czLIPEA - Objekt Univerzita Carla, Brno/ K 685 sintra ardor nelino/ zateplená fasáda/ www.lipea.cz

ZDE SI VYBERTE CIHLOVÝ OBKLAD PRO VÁŠ DŮM.

Vytvoření článku: 8.10.2019

Napište nám

Hledání v sortimentu