Slovníček pojmů

B

 • BĚHOUNOVÁ VAZBA

  styl zdění – cihly v druhé a dalších řadách pokládáme tak, aby vždy celá cihla překryla styčnou spáru cihel v předchozí řadě. Musíme dát pozor, aby nám v jednotlivých řadách cihel kladených na sebe nevznikala průběžná linie styčných spár. Dodržení správné vazby cihel nám umožní dosáhnout vyšší pevnosti zdiva.

D

 • DĚROVÁNÍ CIHEL

  lícové cihly jsou buď odlehčené – děrované = voštinové, tzv. B-Loch , také jsou cihly pouze 7-děrované – použití na komínové systémy nebo se používají cihly plné – také na komíny, ploty, zídky.

 • DILATACE/ DILATAČNÍ SPÁRY

  Dilatační spáry se tvoří na rozlehlých plochách fasády z lícových cihel / obkladových pásků – zabraňují vzniku dodatečného napětí a rozměrovým změnám v obkládaných plochách. Příčiny těchto jevů jsou: vysychání pojiv, statické změny-sedání stavby, teplotní vlivy a jiné. Jejich navrhování a zřizování se řídí požadavky projektanta.

 • DIVOKÁ VAZBA

  styl zdění – cihly se zdí nepravidelně, tzv. na divoko – např. 3 celé cihly a půlka, spáry jsou ujeté o 1/4 cihly. Musíme ale dbát na to, aby nám v jednotlivých řadách cihel kladených na sebe nevznikla průběžná linie styčných spár.

 • DLAŽBA CIHELNÁ MRAZUVZDORNÁ/ VENKOVNÍ DLAŽBA

  je určena na ven, nepotřebuje žádnou další venkovní úpravu. Dodává se v široké škále barev a odstínů. Použití jako dlažba na zahradu, na stání na auto, chodníčky v zahradě a zároveň i na rozlehlé plochy – jako jsou městské parky, náměstí, parkoviště u obchodních domů apod..

F

 • FORMÁT/ ROZMĚR

  určuje samotnou velikost materiálu – např. rozměr lícových cihel, dlažeb, obkladových pásků apod. U lícových cihel můžeme zmínit např. formát český, tzv. ČF – to je rozměr 290×140×65mm nebo např. německý formát tzv. NF = 240×115×71mm, rakouský formát – RF 250×120×65mm, u holandský cihel nabízíme standardně 2 formáty: WF – 207×97×49mm nebo WDF 214×98×66mm. Používají se dle vlastního návrhu nebo návrhu od projektanta/ architekta k docílení individuální krásy objektu.

  U cihelných dlažeb, jde o tloušťku materiálu kvůli nosnosti – např. v tloušťce do 45mm – pojezd vozem do 3,5tuny, v tl. 52 mm – nosnost do 12 tun při správně zhutněném podloží.

H

 • HANDFORMSTEIN

  takto nazvaný povrch cihelného obkladu připomíná vzhledem historickou cihlu, vyrábí se však strojově. Nejvíce v Holandsku a Belgii, tzv. ražené cihly.

K

 • KANÁLKA/ KANALIZAČNÍ CIHLA/ KANALIZAČNÍ KLINKER

  lícová cihla pro použití výstavby/ rekonstrukce kanálů, kanalizačních šachet apod.. Je chemicky odolná a splňuje všechny podmínky pro tuto výstavbu. Pravidelně LIPEA dodává na výstavbu/ rekonstrukci kanalizačních systému po celé ČR.

 • KLINKER

  jsou to materiály, které jsou pálené z hlíny při 1200˚C. Mají vysokou pevnost v tlaku, jsou mrazuvzdorné a jejich předností je min. nasákavost do max. 6 % – říká se jim “tažené”. Do těchto materiálů řadíme – obkladové pásky, lícové cihly, cihelné dlažby, ale i podlahovou keramiku – mohou se tedy označovat jako klinker materiál.

 • KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM

  tzv. ETICS, používá se k zateplení budov opatřených obkladem z lícových pásků. Skládá se z tepelně izolačních desek /fasádní polystyrén nebo minerální vata, stěrky, perlinky, lepidla pro pásky a z páskového vyspárovaného obkladu.

 • KOTVENÍ ZDIVA Z LÍCOVÝCH CIHEL

  lícové zdivo z cihel se musí kotvit kvůli váze – např. 1m2 lícových cihel může vážit až kolem 200 kg na 1 m2 vč. zdící a spárovací hmoty, proto je nutné používat ocelové kotvy, kde se mezi zateplovacím systémem a lícovou cihlou tvoří vzduchové mezery. Vždy je nutné řádně dodržet technologický postup.

L

 • LANGFORMÁT

  rozměr cihly o nestandardní délce např. 490×115×52mm, většinou je již stavba pro tento dlouhý formát navržena architektem/ projektantem, aby se docílilo jedinečného vzhledu pláště budovy.

 • LÍCOVKA

  lícovka je označení pro cihelné pohledové zdivo – obkladové pásky, lícové cihly. Použití např. na fasádu na rodinný dům, obklad na komíny, vyzdění plotů, zídek atd. Jakou barvu obkladů vybrat -je jen na Vás. I vícebarevná fasáda z lícovek bude působit výjimečně a zajímavě.

O

 • OBKLADOVÝ PÁSEK

  cihelný obkladový pásek je buď ruční – tj. řezaný pásek z lícové cihly v tl. ca 23-25mm nebo strojově vyráběný pálený pásek v tl. např. 9/11/14 mm. Námi dodávané pásky jsou z pálené hlíny. Lepí se flexibilním lepidlem a spárují např. hrubozrnnou spárovací hmotou v různých odstínech. Pozn. spára by měla mít ca 10-12mm. Využití: fasády, podezdívky, ploty, komíny, interiéry apod.

P

 • POJIVO

  je malta na zdění a spárování lícového zdiva, případně je tím myšleno i lepidlo a spárovací hmota / spárovací malta na cihelné pásky.

 • POVRCHY CIHEL A PÁSKŮ

  je to úprava pohledové / lícové strany páleného výrobku – může být např. přírodně hladký, hrubý řez , pískovaný reliéf nebo např. vymývaný tzv. wasserstrich.

R

 • RAŽENÁ CIHLA

  Ražené lícové cihly jsou strojně vyráběné cihly, kdy je cihlářská hmota ražena do speciálních vypískovaných forem, které mají velikost dle požadovaného formátu cihly. Následně jsou cihly sušeny a poté vypalovány při teplotě kolem 1100°C. Ražené lícové cihly jsou vždy plné (bez děrování) a mají lícové (pohledové) všechny čtyři strany.

 • ROH KAMENICKÝ

  vytváří se řezáním z rovných pásků pod úhlem 45°. Mohou se stát náhradním levnějším řešením pro vnější rohy. Nutné je však dbát poté na řádné instalaci na stavbě /tj. nalepení a vyspárování/. Pod zabudované rohové pásky se nesmí dostat vlhkost, aby když mrzne nepraskly. Využití: fasády domů, špalety kolem oken, dveří, ploty, komíny apod.

 • ROHOVÝ PÁSEK

  rohový cihelný pásek je buď ruční – tj. vyříznutý z lícové cihly v tl. 23-25mm nebo strojově vyrobený v různých tl. např. 9/11/14mm. Námi dodávané vnější rohy jsou z pálené hlíny. Lepí se flexibilním lepidlem a spárují hrubozrnnou spárovací hmotou. Síla spáry se tvoří ca 10-12mm. Využití: fasády domů, špalety kolem oken, dveří, ploty, komíny apod.

 • RUČNÍ CIHLA

  vyrábí se tradičním způsobem do dřevěných forem – např. tzv. šancovka. Ruční cihly se používají při opravách historického zdiva. Také novým domům dodá starodávný vzhled a historický nádech.

S

 • SAMOČISTÍCÍ EFEKT

  je výhodná vlastnost fasád z lícových cihel, obkladových pásků i cihelných dlažeb – kdy případné prachové nečistoty jsou odstraňovány samovolně díky působení větru a deště. Nevyžadují tedy žádnou další údržbu.

 • SANYTR/ VÝKVĚT

  někdy se vyskytují na lícovém zdivu jako bílé fleky, jejich příčinou je zpravidla nevhodné pojivo nebo zatečení vody do lícového zdiva. Odstraňují se různými způsoby podle jejich povahy. Proto je nutné vždy řádně dodržet technologické postupy při zdění z lícových cihel i při lepení a spárování obkladových pásků!

 • SENDVIČOVÉ LÍCOVÉ ZDIVO

  používá se při stavbě odvětrávané fasády z lícových cihel – skládá se z nosné stěny, izolačního materiálu, vzduchové mezery a lícových cihel přikotvených do nosné zdi.

 • ŠANCOVKA

  tj. ruční cihla vyráběná původním způsobem, vtlačená hlína do formy, přírodně sušená a poté vypalovaná. V aktuální době dodávaná na Pevnost Terezín. Dodávky provádí společnost LIPEA od roku 2012.

V

 • VAZBA LÍCOVÉHO ZDIVA

  je způsob ukládání cihel, nejpoužívanější je běhounová vazba nebo divoká vazba. Konečná fasáda z lícového zdiva dodá Vašemu domu příjemný vzhled a nadčasovost.

 • VÝKVĚTY/ VÝLUHY

  někdy se vyskytují na lícovém zdivu jako bílé fleky, jejich příčinou je zpravidla nevhodné pojivo nebo zatečení vody do lícového zdiva. Odstraňují se různými způsoby podle jejich povahy. Proto je nutné vždy řádně dodržet technologické postupy při zdění z lícových cihel i při lepení a spárování obkladových pásků!

Napište nám

Hledání v sortimentu