Jak lepit a spárovat cihlové pásky

Obkladové cihelné pásky je možno i lepit na patřičně připravený kontaktní zateplovací systém /KZS/ i na jiné podklady, zásady pro lepení a spárování jsou stejné.

Podklad pro lepení musí být v požadované rovinnosti /cca 5 mm na 2 bm lati/, dostatečně vyzrálý a suchý, aniž by došlo k jeho pozdějšímu provlhnutí např. od prováděných omítek, betonů. Při vniknutí vlhkosti do nosné konstrukce je to nejčastější příčinou vzniku výluhů nebo výkvětů.

Pro lepení a spárování pásků se používají předepsané materiály, dále se musí zajistit čistá záměsová voda z vodovodního řadu a také čisté nářadí. Vlastní pásky je třeba také udržovat v čistotě a v suchém prostředí.

LIPEA - Jak lepit a spárovat cihlový obklad. Použitý obklad - FB 1242 030 Castello rood/ fasáda z cihlových pásků/ www.lipea.cz

LIPEA - Jak lepit a spárovat cihlový obklad. Použitý obklad - FB 1242 030 Castello rood/ fasáda z cihlových pásků/ www.lipea.cz

Před započetím lepení pásků se provede rozměření plochy takovým způsobem, aby byla dodržena správná skladba pásků se spodní a vrchní hranou oken a dveří i celého objektu. Stejně tak je nutné rozměřit kladení pásků podélně, pro plynulé dokončení např. u rohů budov opatřených rohovými pásky.

Lepidlo se nejdříve nanáší na připravený podklad zubovým nerezovým hladítkem vel. 10 – 12 mm ve vrstvě 4 – 6 mm. Také vlastní pásek musí být opatřen vrstvou lepidla cca 2 mm, a při lepení nesmí pod pásky zůstat dutiny nebo mezery.

LIPEA - flexibilní mrazuvzdorné lepidlo pro cihlový obklad - typ RKS/ www.lipea.cz

Vlastní lepení pásků může být ovlivněno klimatickými jevy, t. j. nemá se lepit pokud je méně než 5°C a více než 25°C a za vytrvalého deště. Při nedodržení zejména teplotního rozmezí nedochází ke správnému vyzrání lepidla, obklad ztrácí svou pevnost a dochází k vápenným výkvětům z nevyzrálého pojiva.

Spárování pásků lze provádět po vyzrání lepidla cca po 10 dnech. Šíře spár se doporučuje 10 – 12 mm podle charakteru pásků. Spárování se provádí spárovací špachtlí nebo strojním aplikátorem, nejlépe spáru po spáře, plošné spárování je možné jen u pásků s hladkým nebo glazovaným povrchem a to při použití speciální spárovací malty, kterou lze po dokončení obkladu smýt vodou s houbou.

LIPEA - spárovací hmot pro cihlový obklad - typ FM pro ruční spárování/ www.lipea.cz

LIPEA - spárovací špachtle

Dilatace nejsou u menších objektů zpravidla zapotřebí, u rozsáhlejších ploch pak je nutné dodržovat dilatace dle projektové dokumentace.

Pokud dojde k znečištění již vyspárované fasády např. pojivy, musí se fasáda vyčistit mechanicky ev. pomocí vhodných chem. přípravků, než dojde k demontáži lešení.

Použitý obklad: FB 1242 030 Castello holandský rustikální obkladový pásek

Vytvoření článku: 16.8.2019

LIPEA - Jak lepit a spárovat cihlový obklad. Použitý obklad - FB 1242 030 Castello rood/ fasáda z cihlových pásků/ www.lipea.cz

LIPEA - Jak lepit a spárovat cihlový obklad. Použitý obklad - FB 1242 030 Castello rood/ fasáda z cihlových pásků/ www.lipea.cz

Napište nám

Hledání v sortimentu