Jak zateplit dům s cihlovým obkladovým páskem

Kontaktní zateplovací systémy /dále KZS/ s obkladem s cihelnými pásky jsou váhově značně zatěžované a tomu musí odpovídat jejich konstrukce ve stavbě. Ze statických důvodů je nutno je zakládat na kovové liště upevněné do nosného zdiva.

Potom se izolační desky buď polystyrenové nebo z minerální vlny přilepí k podkladu. Desky z polystyrenu /dále PS/ se lepí cca do 40 – 50 % své plochy, desky z minerální vlny /MV/ se lepí celoplošně aby se zabránilo jejím průhybům.

Jakmile jsou izolační desky dostatečně pevně přilepeny zapracuje se po celém povrchu do další vrstvy lepidla skelná tkanina, nejlépe pancéřová, jednovrstvá. Takto zapracovaná skelná tkanina se přikotví do nosného zdiva hmoždinkami s kovovým hrotem v požadované délce podle tloušťky izolace. Počet hmoždinek na 1 m2 je zpravidla 8 – 10 ks v určitém rozmístění podle projektové dokumentace nebo statického posouzení. Po tomto kotvení plochy se tato plocha opět lepidlem znovu vyrovná do požadované rovinnosti – cca + – 2 cm na 2 bm lati tak, aby na takto připravený povrch mohly být již lepeny obkladové pásky.

Tento stručný popis přípravy KZS pod obkladové pásky pochopitelně nenahrazuje příslušnou projektovou dokumentaci a návody výrobců jednotlivých komponentů – lepidel, hmoždinek, skelné tkaniny a izolačních desek a slouží tedy jen jako základní instrukce pro provádění KZS.

K použití vhodných izolantů – zpravidla se jako izolant používá buď pro tento účel určený fasádní polystyren nebo desky z minerální vlny s kolmým vláknem.

MV s kolmým vláknem – lamelové desky – se zde používají pro svoji tuhost a pevnost v tahu, aby bránily působení smykových sil vzhledem k relativně těžkému povrchu z obkladových pásků. Zcela výjimečně lze použít i MV desky s podélným vláknem s pevností v tahu min. TR 15 – tuto hodnotu udává výrobce.

Požární bezpečnost zateplovaných novostaveb – stanoví se v podstatě novelizovanou normou ČSN 73 0810 – Z 1. Způsob zateplení z hlediska této normy se udává podle výšky budov.

LIPEA - skladba zdiva se zateplovacím systémem s cihlovými pásky

Budovy do výšky 12 m – zde se způsob zateplení touto normou nijak neupravuje, tedy buď polystyren nebo minerální vlna.

U staveb od 12 do 30m se do 12 m musí provést při izolaci z PS protipožární pruhy z MV nad okny, od 12 do 30 m pouze izolace z MV. U staveb na 30 m výšky musí být veškerá izolace z MV.

Obecně platí, že nejjednodušší a nejbezpečnější je provést veškerou izolaci z MV.

U stávajících budov se při zateplování může požít EPS s požárními pruhy z MV až do výšky 22,5 m, dále pak pouze z MV.

Tato norma však obsáhlejší a podrobnější a prováděcí řešení musí obsahovat PD /projektovou dokumentaci/. Zde uvedené některé způsoby zateplení slouží pouze jako základní informace o existenci této normy.

Vytvoření článku: 10.06.2019

Napište nám

Hledání v sortimentu