Kanalizační cihly od firmy Lipea jsou nedílnou součástí pražských kanalizačních stok

Ve druhé polovině devatenáctého století stála před problémem moderního odkanalizování řada evropských měst. Patřila k nim také Praha. Stav zdejší kanalizační sítě byl v té době neutěšený a vyžadoval okamžité řešení. V roce 1885 bylo předloženo hned pět projektů významných evropských inženýrů na odvodnění pražské aglomerace.

Se zlou se však potázal postup městské rady při zadávání celého projektu a svůj návrh řešení následně předložili městští inženýři Vincenc Ryvola a Josef Václavek.

Pro rozhodnutí sporu byl městskou radou povolán arbitr Ing. William Heerlein Lindley z Frankfurtu nad Mohanem. Ten nedoporučil žádné z předložených řešení a naopak doporučil své vlastní. V roce 1892 se pak sám postavil do čela pražské kanalizační kanceláře, aby začal budovat odvodnění Prahy a jejího okolí. Díky vytvoření dvou kanalizačních pásem se mu podařilo odstranit letitý problém zaplavování města stokami při zachování jejich funkčnosti při povodních. Prosadil a realizoval také výstavbu čistírny odpadních vod a určil cihlu jako základní materiál pro výstavbu pražských kanalizačních stok. Od té doby jsou kanalizační cihly tradiční součástí kanalizačního systému našeho hlavního města. S jejich pomocí se provádí běžná i havarijní údržba stok.

LIPEA - kanalizační cihly/kanálky/kanalklinker/cihly do stok/cihly do kanálů/ rekonstrukce kanálů/ opravy kanalizací/ www.lipea.cz

V počátcích výstavby byly používány cihly z cihelen v okolí Prahy, postupně se však začaly používat cihly klinkerové německé výroby. Tyto cihly mají vynikající stavebně fyzikální vlastnosti, tj. malou nasákavost a vysokou pevnost. Jsou odolné proti otěru i proti agresivním látkám obsaženým ve splaškových vodách. Tím je zaručena jejich dlouhá životnost v kanalizačním systému.

Vyrábějí se v několika základních tvarech, ať ji se jedná o běžné cihly, různé klíny a zaoblené cihly. Jsou vyráběny ve formátu NF 240×115×71. Pomocí tvarovek se dají zhotovit různé oblouky, klenby a napojení v oblých tvarech, které snižují možnost opotřebení. Při jejich zdění se používají speciální malty pro kanalizační zdivo. Tyto malty rovněž odolávají chemickým vlivům.

LIPEA - kanalizační cihly/kanálky/kanalklinker/cihly do stok/cihly do kanálů/ rekonstrukce kanálů/ opravy kanalizací/ www.lipea.cz

K nejznámějším současným výrobcům těchto cihel patří němečtí výrobci ABC Klinkergruppe a WZI. Firmou, která má s výstavbou a obnovou kanalizačních stok na území Prahy největší zkušenosti, je společnost Čermák a Hrachovec

Kanalizační cihly lze použít i při obnově nebo výstavbě sklepních prostor, zejména klenutých, ale i při venkovních stavbách. Také zde jsou oblíbeny architekty a staviteli rodinných domů právě pro svou pevnost, mrazuvzdornost a krásu přírodního materiálu.

Lícové cihly a pásky německých firem ABC Klinkergruppe a WZI na náš trh dodává společnost Lipea s. r. o. z České Lípy.

Ivo Románek

ODKAZ NA ČLÁNEK

Napište nám

Hledání v sortimentu