Ostře pálená cihelná dlažba v zátěžových formátech na náměstí v Orlové

Projekt Humanizace a revitalizace centra Orlová-Lutyně mimo jiné zahrnuje i nové vydláždění části náměstí. Pro tento záměr bylo rozhodnuto o použití pálené cihelné dlažby v různých barvách a ve formátech, které umožňují i pojezdy této plochy např. těžkou hasicí nebo stavební technikou.

Samotný architektonický návrh zpracoval ateliér RAW Brno se záměrem spojit účelnost zabudované dlažby s jejím barevně estetickým výrazem. Proto byly použity 3 odstíny této dlažby z produkce belgického výrobce cihel a dlažby Vandersanden – závod Oberlausitzer Klinkerwerk Vierkirchen. Tyto výrobky vynikají vysokou kvalitou – pevností, mrazuvzdorností, protiskluzem a nízkou nasákavostí, což zaručuje časově neomezenou trvanlivost a bezpečnost při chůzi i pojezdech i v zimním období. Dlažba je chemicky odolná, tzn. že nehrozí její poškození posypovou solí nebo úkapy olejem.

LIPEA - Humanizace Orlová - cihelná dlažba Görlitz, Radeberg, Plauen/ terasy/ chodníky/náměstí/parkoviště/ www.lipea.cz

LIPEA - Humanizace Orlová - cihelná dlažba Görlitz, Radeberg, Plauen/ terasy/ chodníky/náměstí/parkoviště/ www.lipea.cz

Tři barevné varianty dlažby nazvané Görlitz, Radeberg a Plauen spolu dobře harmonují a zároveň člení plochu na menší úseky, vhodné např. pro parkování.

Formát byl zvolen jednotný 200×100×62 mm, který umožňuje rychlou a jednoduchou montáž do předem připraveného štěrkového a pískového podloží a to na běhounovou vazbu, s minimální potřebou řezů. Montáž této dlažby do pískového podloží umožňuje přirozené zasakování srážkové vody prostřednictvím spár navolených na cca 3 – 5 mm. Jednoduchost pokládky je zřejmá z obrazového znázornění výrobcem.

Předpokladem je použití této dlažby v podobné barevné variantě i na hlavní náměstí v Orlové, tentokrát v síle 71 mm na ještě větší ploše.

Tak jako na předchozích stavebních realizacích i zde je kvalita cihelné dlažby zárukou trvalé životnosti a krásného vzhledu.

LIPEA - Humanizace Orlová - cihelná dlažba Görlitz, Radeberg, Plauen/ terasy/ chodníky/náměstí/parkoviště/ www.lipea.cz

LIPEA - Humanizace Orlová - cihelná dlažba Görlitz, Radeberg, Plauen/ terasy/ chodníky/náměstí/parkoviště/ www.lipea.cz

Vytvoření článku: 16.11.2018

Napište nám

Hledání v sortimentu