Revitalizace panelových domů na Žižkově v duchu tradice

Pražská čtvrť Žižkov zažívá unikátní přeměnu bloku panelových domů. Revitalizace je vedena s citem k okolnímu prostředí a budovám. Radní se společně s architekty totiž vydali cestou návratu k tradicím čtvrti, kde použití cihly, resp. cihlového obkladu pro fasádu domu nebylo výjimečné.

Že žižkovští radní mají smysl pro pěkné životní prostředí ve své čtvrti, dokládá právě probíhající revitalizace bloku panelových domů v ulicích Jeseniova, Českobratrská, Sabinova a Rokycanova. Na základě spolupráce s architektonickým ateliérem ABV se rozhodli čtvrť proměnit s ohledem na tamější architekturu. Cihlová fasáda se totiž objevuje i na Kostele svatého Prokopa, významné dominantě Žižkova, nebo moderním rezidenčním bytovém komplexu Triangle ve Střešovicích.

„Jedná se o první etapu projektu revitalizace žižkovských panelových domů, která řeší neblahé architektonické dědictví minulosti a má zkultivovat prostředí Žižkova,“ řekl před časem pro Metro.cz místostarosta Ivan Holeček. „Rekonstruovat se budou panelové domy stáří pětatřiceti až čtyřiceti let, na kterých byla dosud prováděna pouze běžná údržba,“ doplnil. Dělníci vymění okna, opraví střechy, lodžie a dvory a zateplí pláště budov.

Na fotografiích je vidět již výsledek právě probíhající rekonstrukce.

Obyvatelé nově revitalizovaných domů tak získají nejen lepší tepelnou pohodu v bytech po provedeném zateplení a výměně oken, ale také se jim při návratu domů pravidelně naskytne krásný pohled na novou fasádu domů, kde byl využit z části cihelný obklad.

O unikátnosti cihlové fasády

Obklad, který dodala firma LIPEA, s.r.o., je výrobkem firmy FELDHAUS KLINKER, která se honosí více než 150letou tradicí, a je stále firmou rodinnou. Bez nadsázky lze říci, že je lídrem nejen na evropském, ale i světovém trhu.

Obkladové pásky, které byly použity na Žižkově, jsou šedé barvy a hrubého, mírně plastického povrchu – typ R 835 argo mana. To propůjčuje žižkovskému bloku budov unikátní a svébytnou atmosféru. Pásky jsou vyrobeny z pálené hlíny a mají sílu 9 mm, což je právě dost, aby vydržely věčnost a zároveň nezatížily nadměrně zateplovací systém domu, čímž je předejito případným budoucím poruchám.

Vytvoření článku: 12.9.2017

ODKAZ NA ČLÁNEK

Napište nám

Hledání v sortimentu