CERIT - centrum vzdělávání, výzkumu a inovací ICT Masarykovy univerzity v Brně

Materiál: lícová cihla 2420 020 Briljant Zwart

Místo realizace: Brno, ČR

Množství: 3.750 m2

Rok realizace: 2013

Projekt: PELČÁK a PARTNER architekti

Nově vybudovaný vědeckotechnický park v areálu Fakulty informatiky a Ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity. Projekt vznikl v rámci Operačního programu Podnikání a inovace Ministerstva průmyslu a obchodu. CERIT Science Park poskytuje zázemí začínajícím podnikům i již zavedeným společnostem z oblasti ICT, které využívají synergie se špičkovými výzkumnými kapacitami MU.

Provoz vědeckotechnického parku byl zahájen v září 2014. Celkové prostory parku pro využití firemním sektorem dosahují 2200 m2 s kapacitou až 20 firem. Součástí vize parku je systematicky budovat a podporovat prostředí pro kreativitu, inovace a unikátnost v IT.

Napište nám

Hledání v sortimentu