Pevnost Terezín, ČR

Materiál: ruční lícová cihla tzv. Šancovka

Místo realizace: Terezín, ČR

Množství: 110.000 ks

Rok realizace: dodávky probíhají od roku 2012

Pro významnou evropskou památku pevnost TEREZÍN, dodáváme tradičně od roku 2012 ručně vyráběné cihly ŠANCOVKY.
Rekonstrukce objektu probíhá i nadále. Do roku 2015 LIPEA dodala již přes 110.000 ks těchto cihel.

Terezín je malé pevnostní město nacházející se v okresu Litoměřice, v Ústeckém kraji, pouze 2 km jihovýchodně od Litoměřic, při řece Ohři nedaleko jejího soutoku s Labem. Město leží na obou stranách řeky, které je rozděluje na Malou a Velkou pevnost Terezín. Pevnost byla založena roku 1780 císařem Josefem II.

Hlavní pevnost má tvar osmiúhelníku, protáhlého ve směrech od severu k jihu, ze všech nároží vybíhají pětiboké bastiony. Celková délka pevnostního valu, silného přibližně 30 m, činí 3770 metrů. Další prvky opevnění byly umístěny v příkopech před hlavní obrannou linií. Malá pevnost měla tvar mírně se rozbíhajícího obdélníku, doplněného o dva polobastiony a dva pětiboké bastiony.

Opevnění Terezína obsahovalo celkem 55 hradebních článků a v nich 136 podzemních prostor vzájemně spojených systémem podzemních chodeb dosahujícího celkové délky 29 kilometrů. Do pevnosti vedly čtyři brány posazené vždy mezi dvěma bastiony: Litoměřická, Pražská, Horní a Dolní. Uvnitř hlavní pevnosti se nachází pevnostní město s pravidelným půdorysem s ulicemi křížícími se v pravém úhlu. Vojenské budovy byly budovány jako odolné proti dělostřeleckému bombardování, jejich zdi a klenby jsou velmi silné. Jedná se o významnou stavební a technickou památku. Spolu se „sesterskou“ pevností Josefov se jedná o velmi zajímavý doklad pevnostního stavitelství z konce 18.století.

Od povodně 2002 je systém opevnění Hlavní pevnosti průběžně rehabilitován.

Dodané produkty

Napište nám

Hledání v sortimentu