Vodojemy z materiálů LIPEA

Materiál: lícové cihly

Místo realizace: ČR

Materiál dodával: LIPEA, s.r.o.

Rekonstrukce/ výstavba vodojemů ve Středočeském kraji

Tyto vodojemy navrhla společnost Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., jejich obvodové zdivo je z pálených lícových cihel Feldhaus Klinker, které do ČR a SR výhradně dodává společnost LIPEA.

Design stavby pak přirozeně zapadá do venkovního prostředí.

Fasáda z pálených cihel splňuje vysoké požadavky na estetiku, dlouhou životnost stavby a její bezúdržbovost.

Informace o společnosti VaK Mladá Boleslav:

Akciová společnost Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav zásobuje pitnou vodou přibližně sto tisíc obyvatel bývalého okresu Mladá Boleslav a zároveň odebrané a znečištěné vody čistí na svých čistírnách odpadních vod.

Voda se tak vrací v odpovídají kvalitě zpět do přírody. Dodávaná voda je kvalitní a převážná část je vhodná pro přípravu kojenecké stravy. Prvořadým cílem všech zaměstnanců společnosti je nejen spolehlivé a nepřetržité zásobování obyvatel pitnou vodou a její následné čištění, ale hlavně maximální snaha o trvalou spokojenost všech zákazníků s poskytovanými službami.

Napište nám

Hledání v sortimentu